Thoughts page 2 of 3

Thought - Aprox. 1 minute
Triple T Business Lawyers is in business

Triple T Business Lawyers is in business

We proudly announce that as from today, Triple T Business Lawyers is in business! Triple T Business Lawyers is an independent international boutique law firm. ...
Stephanie ter Brake
May 07, 2015
Long read - Aprox. 73 minutes
Joint Ventures

Joint Ventures

Introduction Joint ventures are a common phenomenon in today’s commerce and society. They have become an important strategic option for many companies, particularly in ...
Tom van Duuren
May 04, 2015
Long read - Aprox. 29 minutes
The light vehicle competition in Europe.

The light vehicle competition in Europe.

1. Introduction The times in which we are living show that national legal systems have become each other’s competitors when it comes to the ...
Tom van Duuren
May 03, 2015
Long read - Aprox. 27 minutes
Rechtsgeldigheid en doorwerking van afspraken over aandelenoverdracht in een persoonsgebonden BV

Rechtsgeldigheid en doorwerking van afspraken over aandelenoverdracht in een persoonsgebonden BV

1. Inleiding Het doorwerkingsleerstuk heeft de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt en contractuele vormgeving van de vennootschappelijke verhoudingen van aandeelhouders is inmiddels gemeengoed ...
Tom van Duuren
May 02, 2015
Long read - Aprox. 14 minutes
Joint ventures in het nieuwe BV-recht

Joint ventures in het nieuwe BV-recht

Inleiding Begin juni 2007 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht ontvangen. De Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel laat weten dat ...
Tom van Duuren
May 02, 2015
Long read - Aprox. 22 minutes
To be or not to be: That is the question

To be or not to be: That is the question

Intro: Het basisbegrip in het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) is ‘overeenkomst van vennootschap’. De bepalingen van de Boeken 3 en 6 ...
Tom van Duuren
May 01, 2015
Long read - Aprox. 58 minutes
De circle of life van een familiebedrijf

De circle of life van een familiebedrijf

Inleiding Er waren eens twee ingenieurs die ieder zelfstandig hun beroep uitoefenden. Nadat zij een aantal jaren succesvol ‘ad hoc’ hadden samengewerkt besluiten zij ...
Tom van Duuren
May 01, 2015
Long read - Aprox. 14 minutes
De Europese B.V. revisited

De Europese B.V. revisited

1. Inleiding Op 8 april 1999 bezocht ik samen met Erik Vermeulen een seminar in Brussel waar de Europese B.V. (Societas Privata Europaea of SPE) ...
Tom van Duuren
May 01, 2015
Long read - Aprox. 47 minutes
De structuur en interne organisatie van de flexibele BV

De structuur en interne organisatie van de flexibele BV

Inleiding In deze bijdrage staat de eerste tranche van het ambtelijk voorontwerp inzake vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht (hierna: “het voorontwerp”) centraal. Uit ...
Tom van Duuren
May 01, 2015
Long read - Aprox. 29 minutes
Stem-en samenwerkingsafspraken bij de persoonsgebonden BV

Stem-en samenwerkingsafspraken bij de persoonsgebonden BV

5.1. Inleiding In het huidige geïnstitutionaliseerde BV-recht staat de kapitaalinbreng van een aandeelhouder meer centraal dan diens bijzondere persoonlijke kwaliteiten. De aandelen in een BV ...
Tom van Duuren
Apr 29, 2015